Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II FZ 143/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-05

Zażalenie od postanowienia WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr [...] w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

I FZ 56/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za pos...

I FZ 130/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. , nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń, luty, marzec 2012 r.

I FZ 129/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. , nr [....] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od marca do grudnia 2011 r.

II FZ 222/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r.

I FZ 7/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. , nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług

I FZ 55/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług z...

I FSK 1256/16 - Postanowienie NSA z 2018-09-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od lipca do grudnia 2005 r.

II FZ 382/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt III SA/Wa 109/16 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r.

II FZ 528/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 r.
1   Następne >   2