Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Op 362/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie nałożenia kary porządkowej , w związku z wnioskiem skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I SA/Op 548/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-03

Wniosek w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług za styczeń 2009 r. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres oraz podatku do zapłaty,

I SA/Op 550/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-03

Wniosek w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług za marzec 2009 r. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres oraz podatku do zapłaty,

I SA/Op 552/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-03

Wniosek w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług za maj 2009 r. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres,

I SA/Op 549/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-03

Wniosek w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług za luty 2009 r. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres,

I SA/Op 551/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-03

Wniosek w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług za kwiecień 2009 r. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres oraz podatku do zapłaty,

I SO/Op 5/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-14

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego

I SO/Op 3/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-14

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego

I SO/Op 10/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-17

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego

I SO/Op 8/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-18

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego
1   Następne >   +2   4