Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej X

I FSK 193/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-21

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług

FSK 1935/04 - Postanowienie NSA z 2005-09-13

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o podatku od towarów i usług

FSK 2676/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-22

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawach podatku od towarów i usług