Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych X

I OZ 10/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie usunięcia uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych