Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych X

I OSK 532/17 - Wyrok NSA z 2017-09-26

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II SA/Wa 666/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie uchylenia postanowienia dotyczącego zwrotu skargi

II SA/Wa 830/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku

II SA/Wa 35/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II SA/Wa 943/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-08

Wniosek w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II SAB/Wa 380/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Wa 1141/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-28

Wniosek w przedmiocie odmowy sprostowania decyzji

II SAB/Wa 381/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku z [...] lipca 2016 r. o nakazanie przywrócenia stanu zgodnego z prawem