Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inne X
  • Symbol

III SO/Wr 4/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-09

Wniosek U K W sp. z o.o. z siedzibą przy ul. P ... w T o wymierzenie grzywny N O U M we W

III SA/Wr 303/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie uznania za bezzasadną skargi na działalność Burmistrza Z.

IV SA/Wa 1265/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy M.

V SA/Wa 1907/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

V SA/Wa 2905/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w O. w przedmiocie odmowy przyznania dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego

I SA/Kr 521/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności

III SO/Łd 8/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-25

III SO/Łd 8/08 ZARZĄDZENIE Dnia 25 kwietnia 2008 r. WSA w Łodzi - Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Furmanek po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym pisma A. F. z dnia [...]

III SA/Łd 447/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-01-02

Wniosek w przedmiocie mianowania na stanowisko służbowe

III SO/Łd 1/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-02-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym postanowił : odmówić przyznania prawa pomocy. t.p.

II SAB/Łd 45/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-09-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty [...] [...] w przedmiocie zaniechania egzekucji wydanych decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   100