Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GSK 1208/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-27

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w G. w sprawie ze skargi Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w G. na czynności Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia zastrzeżeń i odwołania w postępowaniu kontrolnym postana...

II GSK 1355/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie wyboru członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

II GSK 1356/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie wyboru członków Krajowej Komisji Rewizyjnej

II OSK 1421/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-22

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w przedmiocie umorzenia postępowania