Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1961/14 - Wyrok NSA z 2016-01-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zagórzu w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 992/15 - Wyrok NSA z 2016-04-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy T. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu.

II OSK 2335/14 - Wyrok NSA z 2016-06-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi K. w Gminie M.