Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GSK 2687/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-29

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Muzeum [...] w O. na informację Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych , nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 1868/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-22

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie Zarządu C. - S. [...] w przedmiocie nieuwzględnienia protestu

II GSK 3173/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [A.] w O. na informację Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

I OZ 1321/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję [...] Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w S. oku nr [...]...

II GSK 3612/15 - Postanowienie NSA z 2017-09-12

Skarga kasacyjna na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

II GSK 3234/15 - Postanowienie NSA z 2017-07-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia Nr 3 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 19 - 22 marca 2013 r. w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego

II OSK 109/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tarnowo Podgórne w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sadach, w rejonie ulicy Jeżynowej

II GZ 673/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie bezczynności organu w sprawie pozostawienia wniosku o umorzenie należności z tytułu ubezpieczeń społecznych bez rozpoznania