Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II OSK 114/13 - Postanowienie NSA z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań

II OSK 1392/08 - Wyrok NSA z 2009-04-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Krokowa w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa

II OSK 1950/13 - Wyrok NSA z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 917/14 - Wyrok NSA z 2015-09-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy T. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1961/14 - Wyrok NSA z 2016-01-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zagórzu w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 992/15 - Wyrok NSA z 2016-04-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy T. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu.

II OSK 1737/14 - Wyrok NSA z 2015-05-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tarnowo Podgórne w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2335/14 - Wyrok NSA z 2016-06-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi K. w Gminie M.

II OSK 1141/16 - Wyrok NSA z 2017-04-12

Skargi kasacyjne Gminy Tarnowo Podgórne, Stowarzyszenia [...] z siedzibą w Poznaniu, H. W. od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skarg Wojewody Wielkopolskiego, Stowarzyszenia [...] z siedzibą w Poznaniu, H. W. na uchwałę Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XII/157/2015 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sadach i Tarnowie Podgórnym po południowej stronie drogi k...

II OSK 742/17 - Wyrok NSA z 2019-02-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S.
1   Następne >   2