Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 644/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-02-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Kluczbork w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SAB/Op 27/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-04-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Uniwersytetu [...] w przedmiocie stosunku pracy pracownika nauki

II SA/Op 249/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-06-11

Sprawa ze skargi K. L. na Gminę Niemodlin w przedmiocie unieważnienia aktu notarialnego

II SAB/Op 11/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-08-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Gminy Miasta [...] w przedmiocie remontu mieszkania

II SA/Op 320/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-09-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tarnów Opolski w przedmiocie świadczeń przyznawanych ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

II SAB/Op 11/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-11-05

Skarga R. H. na bezczynność Gminy Miasto [...] w przedmiocie remontu mieszkania skargi kasacyjnej R. H. od postanowienia WSA w Opolu , sygn. akt II SAB/Op 11 /07,

II SA/Op 100/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-05-28

Sprawa ze skargi Krajowego Związku Lokatorów i Spółdzielców - Oddział Terenowy nr [...] w G. na Spółdzielnię Mieszkaniową w G. w przedmiocie statutu spółdzielni

II SA/Op 251/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-07-16

Sprawa ze skargi K. L. na Gminę Niemodlin w przedmiocie odszkodowania z tytułu naruszenia dóbr osobistych i szkody majątkowej

II SAB/Op 35/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-01-22

Sprawa ze skargi T. A. na działalność Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Inspektorat w N. w przedmiocie odszkodowania

II SA/Op 571/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-17

Sprawa ze skargi Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej '[...]' w K. na Gminę [...] w przedmiocie przedłużenia wieczystego użytkowania
1   Następne >   3