Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 467/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-30

Sprawa ze skargi J. S. na Gminę Opole w przedmiocie stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą

II SA/Op 473/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-21

Sprawa ze skargi A. S. na Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu w przedmiocie ustalenia właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych na skutek wniosku pełnomocnika organu o uzupełnienie postanowienia WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 473/15

I SA/Op 454/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy w związku z wnioskiem skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Op 473/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi A. S. na Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu w przedmiocie ustalenia właściwego ustawodawstwa w przedmiocie ubezpieczeń społecznych