Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Op 7/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Adwokackiej w Opolu w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 26/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-05-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 14/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-03-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowego Sądu Lekarskiego Opolskiej Izby Lekarskiej w Opolu w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 48/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-08-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 39/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-07-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego Nr [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 26/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-09-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 37/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-07-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 11/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Usług Wodno-Kanalizacyjnych 'HYDRO-LEW' Sp. z o.o. z siedzibą w Lewinie Brzeskim w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 33/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-06-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 92/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-04-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wodociągów i Kanalizacji w Białej Sp. z o.o. z siedzibą w Białej w przedmiocie informacji publicznej
1   Następne >   2