Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Op 83/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego Nr [...] w przedmiocie wydania oryginałów dokumentacji medycznej

II SAB/Op 5/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-18

Sprawa ze skargi K. D. na Rzecznika Dyscyplinarnego A w przedmiocie bezczynności w podjęciu działań dyscyplinarnych

I SA/Op 73/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-24

Sprawa ze skargi T. W. na zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie zatwierdzenia Regulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacyjnych Miasta Opola

I SA/Op 74/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w sprawie powierzenia Spółce A sp. z o.o. zadania własnego Gminy Opole w zakresie eksploatacji kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe