Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 886/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gl 183/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-09-11

Skarga J. K. i E. K. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego w kwestii skargi kasacyjnej J. K. i E. K. od wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 183/17

II SA/Lu 28/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozbudowy budynku gospodarczego; w zakresie skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 28/17

VII SA/Wa 342/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-19

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki

VII SA/Wa 344/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-19

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki

VII SA/Wa 1834/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 343/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-19

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki