Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 156/22 - Postanowienie NSA z 2022-03-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak: [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zmiany pozwole...

II OZ 313/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OZ 493/22 - Postanowienie NSA z 2022-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 737/2020 w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia