Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II OSK 2285/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-14

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uchylenia decyzji organu pierwszej instancji i umorzenia postępowania organu pierwszej instancji

II OSK 2286/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-14

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OSK 2287/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-14

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OSK 2314/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-14

Wniosek w przedmiocie wstrzymania wykonania tytułu wykonawczego w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów

II OZ 802/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi R. R. i B. P. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 822/17 w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: [...] w przedmiocie umorzenia...

II OZ 774/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 11 lutego 2020 r., sygn. akt VII SA/Wa 2057/19 o odrzuceniu skargi A.S. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] lipca 2019 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II OZ 724/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach z 31 lipca 2020 r., sygn. akt II SA/Gl 774/20 o odrzuceniu skargi A. sp. z o.o. z siedzibą w B. od decyzji SKO w Gliwicach z [...] maja 2020 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu przestąpienia do użytkowania obiektu budowlanego

II OZ 736/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak ... w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 2308/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-15

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OW 78/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wniosku o wstrzymanie robót budowlanych
1   Następne >   2