Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 437/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-04-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie [...] z powodu niewykonania wyroku w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SO/Op 3/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-03-13

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji w sprawie budowy budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego i bezodpływowego zbiornika na ścieki

II SO/Op 12/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-06-12

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji w sprawie przyłączy wodociągowych

II SAB/Op 6/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-06-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie [...] w przedmiocie wstrzymania użytkowania pieca centralnego ogrzewania i przewodu kominowego

II SAB/Op 19/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-06-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie [...] w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Op 415/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-09-18

Sprawa ze skargi J. S. na [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie [...] w przedmiocie odszkodowania