Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Inspektor Pracy X

I OSK 1277/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-20

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie czynności kontrolnych i nadzorczych inspektorów pracy

I OSK 106/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-30

Skarga kasacyjna na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w B. w przedmiocie dopuszczenia do udziału w charakterze strony w postępowaniu kontrolnym

II GZ 135/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Pracy nr [...] w przedmioci...

OSK 1051/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w P. w przedmiocie inspekcji pracy