Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 1472/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie w przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za niezasadne