Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GZ 78/22 - Postanowienie NSA z 2022-04-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Śląskiego...

II GSK 871/22 - Postanowienie NSA z 2022-08-04

Skarga kasacyjna na decyzję Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie w przedmiocie kary pieniężnej za niezastosowanie się do zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

II GZ 167/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu ; nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej

II GZ 169/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach nr NS-HŻŻiPU.906.16.2021 w przedmiocie kary pieniężnej za niezastosowanie się do zakazu prowadzenia działalności gospodarczej