Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 31/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-03-25

Skarga R. T. na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za wprowadzanie do obrotu środka zastępczego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 588/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-03-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie wstrzymania wprowadzania do obrotu produktu zagrażającego życiu lub zdrowiu

II SA/Op 568/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie choroby zawodowej na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez uczestnika postępowania Z. M. od wyroku WSA , sygn. akt II SA/Op 568/14

II SA/Op 29/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-05-15

Skarga K. D. na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za wprowadzanie do obrotu środka zastępczego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 31/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-29

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu środka zastępczego

II SA/Op 29/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu środka zastępczego