Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

OSK 1938/04 - Postanowienie NSA z 2005-06-17

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za brak ważnego dowodu uiszczenia opłaty za przejazd po drogach krajowych

I OSK 232/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie obciążenia karą pieniężną

I OSK 905/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej

I OSK 814/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie przewozu towaru niebezpiecznego z naruszeniem przepisów

I OSK 834/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej

I OZ 928/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego Nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

I OSK 382/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej

I OSK 395/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej

I OSK 343/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-22

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie obciążenia karą pieniężną

I OSK 799/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-23

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez uiszczenia opłaty za przejazd po drogach krajowych
1   Następne >   2