Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 2488/14 - Wyrok NSA z 2016-04-07

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II GSK 2437/14 - Wyrok NSA z 2016-04-12

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym

II GSK 2289/14 - Wyrok NSA z 2016-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II GSK 126/15 - Wyrok NSA z 2016-06-24

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II GSK 2932/14 - Wyrok NSA z 2016-05-19

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia

II GSK 2714/14 - Wyrok NSA z 2016-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II GSK 2973/14 - Wyrok NSA z 2016-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II GSK 117/15 - Wyrok NSA z 2016-06-02

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II GSK 2405/14 - Wyrok NSA z 2016-04-12

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary za przejazd pojazdem ponadnormatywnym

II GSK 2752/14 - Wyrok NSA z 2016-04-21

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
1   Następne >   +2   +5   +10   16