Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GZ 649/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

VI SA/Wa 3295/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej