Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GSK 398/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-14

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II GZ 66/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-13

Zażalenie na postanowienie WSA w P. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II GZ 333/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Rz. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II GZ 160/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II GZ 338/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym