Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Komendant Policji X

II OZ 1111/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji Nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną gazową

II GZ 64/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji o [...] w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej

II OZ 1238/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-13

Zażalenie na postanowienie WSA w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską p o s t a n a w i ...

OSK 961/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-05

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Powiatowego Policji w Ś. w przedmiocie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Naczelnika Sekcji do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Ochrony Obrotu Gospodarczego Komendy Powiatowej Policji w Ś.

OSK 1201/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-05

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w W. w przedmiocie mianowania na stanowisko

II GZ 28/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-12

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie zawieszenia prawa z licencji pracownika ochrony fizycznej

I OSK 216/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Wojciecha M. na rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. (...) w przedmiocie zawieszenia w czynnościach służbowych

OSK 1895/04 - Postanowienie NSA z 2005-07-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń myśliwską

I OSK 419/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-07

Skarga kasacyjna na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w L. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

OSK 1459/04 - Postanowienie NSA z 2005-06-03

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Dariusza O. na orzeczenie Komendanta Stołecznego Policji w W. (...) w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej
1   Następne >   3