Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

OSK 961/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-05

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Powiatowego Policji w Ś. w przedmiocie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Naczelnika Sekcji do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Ochrony Obrotu Gospodarczego Komendy Powiatowej Policji w Ś.

OSK 1201/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-05

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w W. w przedmiocie mianowania na stanowisko

I OSK 216/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Wojciecha M. na rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. (...) w przedmiocie zawieszenia w czynnościach służbowych

I OSK 419/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-07

Skarga kasacyjna na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w L. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

OSK 1459/04 - Postanowienie NSA z 2005-06-03

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Dariusza O. na orzeczenie Komendanta Stołecznego Policji w W. (...) w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej

I OSK 926/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Piotra B. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji (...) w przedmiocie zwolnienia ze służby

OSK 1189/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-02

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w przedmiocie zawieszenia w czynnościach służbowych

OSK 1028/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. w przedmiocie zwolnienia ze służby

OSK 1593/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy uchylenia orzeczenia dyscyplinarnego

I OSK 155/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-04

Skarga o wznowienie postępowania administracyjnego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji w Warszawie w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby
1   Następne >   2