Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III OZ 1358/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji nr [...] w przedmiocie wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany url...

III OZ 15/22 - Postanowienie NSA z 2022-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w S. , nr [...] w przedmiocie wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy

III OZ 14/22 - Postanowienie NSA z 2022-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w S. , nr [...] w przedmiocie wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy

III OZ 1362/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego...

III OZ 84/22 - Postanowienie NSA z 2022-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

III OZ 32/22 - Postanowienie NSA z 2022-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w P. , nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzyst...

III OZ 1361/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za...

III OZ 1359/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego ...

III OZ 367/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi P.G. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

III OZ 619/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-07

Zażalenie od postanowienia WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach , nr 238/EO/21/KZ w przedmiocie odmowy przeliczenia i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy