Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji X

GSK 1061/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie odmowy przyznania koncesji

GSK 1167/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

GSK 1266/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

GSK 1170/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

GSK 1062/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

GSK 1166/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

GSK 1168/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

GSK 1450/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-11

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skarg J. G. na decyzje Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego oraz , Nr [...] w przedmiocie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowe...

GSK 1169/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego