Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

IV SAB/Wa 18/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SA/Wa 477/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

V SA/Wa 1601/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

I SA/Wa 3083/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 2455/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

V SA/Wa 1600/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

I SAB/Wa 675/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-25

Sprawa ze skargi J. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

V SA/Wa 3070/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu dofinansowania ze środków unijnych

IV SAB/Wa 99/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania

IV SAB/Wa 27/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   12