Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2505/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-01

skarg A. M., M. C. i Akademii [...] na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej