Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OSK 2701/14 - Wyrok NSA z 2016-08-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

II GZ 757/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II OSK 2999/14 - Wyrok NSA z 2016-08-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

I OZ 887/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku M.K. i A.K. o zasądzenie kosztów postępowania sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 1803/15 - Postanowienie NSA z 2016-08-03

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II GSK 2440/15 - Wyrok NSA z 2016-08-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odnowienia dyplomu pilota morskiego

II GSK 532/15 - Wyrok NSA z 2016-08-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu odsetek należnych od kwot nierozliczonych w terminie zaliczek

II OSK 2915/14 - Wyrok NSA z 2016-08-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1502/15 - Wyrok NSA z 2016-08-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2410/14 - Wyrok NSA z 2016-08-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2