Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 19/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania

I OSK 2477/16 - Postanowienie NSA z 2017-04-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania

I OZ 482/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości