Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II OSK 1370/09 - Wyrok NSA z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi do ponownego rozpoznania

II OSK 720/10 - Wyrok NSA z 2011-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 579/11 - Wyrok NSA z 2011-05-13

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i [...] S.A. w G. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

II OSK 1377/09 - Wyrok NSA z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi do ponownego rozpoznani...

II OSK 1539/10 - Wyrok NSA z 2010-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OSK 2732/12 - Wyrok NSA z 2014-04-10

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Zielonki w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki nr 07 w granicach administracyjnych miejscowości Pękowice

II OSK 2187/14 - Wyrok NSA z 2016-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 2999/14 - Wyrok NSA z 2016-08-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 3148/14 - Wyrok NSA z 2016-09-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 1189/15 - Wyrok NSA z 2017-02-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej
1   Następne >   2