Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2784/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

I SA/Wa 432/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji