Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 1158/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II OZ 1493/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , znak: [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej