Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

OSK 1/04 - Wyrok NSA z 2004-05-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Generalnego Konserwatora Zabytków w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu