Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 488/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Gminy L., Województwa W., A. J. i M. J. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie reformy rolnej

I OZ 1013/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania po...