Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Rozwoju X

II GZ 897/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania

I OZ 967/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OZ 681/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D. B. na działanie Ministra Rozwoju

II GZ 1230/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju Nr [...] w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

II GZ 1269/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju , nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

I OZ 934/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odszkodowan...

II GZ 1040/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 1363/15 - Postanowienie NSA z 2016-12-15

Skarga kasacyjna na decyzję Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w przedmiocie odmowy przyznania środków finansowych

II GSK 154/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania

II GZ 52/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komisji Odwoławczej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania środków finansowych
1   Następne >   2