Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 951/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-06

Skarga G. i M. K. na decyzję Ministra Rozwoju (obecnie Minister Rozwoju i Finansów) w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania wykorzystanego z naruszeniem procedur

V SA/Wa 725/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania