Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OZ 270/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nabycia prawa własności

II OZ 250/22 - Postanowienie NSA z 2022-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii , znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji