Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I OZ 1227/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści

I OSK 956/17 - Postanowienie NSA z 2019-01-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OSK 1932/18 - Wyrok NSA z 2019-01-25

Skarga kasacyjna na bezczynność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej [..] w Z.G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 1742/18 - Wyrok NSA z 2019-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OZ 1235/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze [...] na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1844/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

II SAB/Wa 744/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie wyłączenia stosowania przepisów

II SAB/Wa 699/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie stosowania przepisów prawa

II SAB/Wa 383/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-17

Sprawa ze skargi J. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SA/Wa 1713/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów
1   Następne >   +2   6