Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Spraw Zagranicznych X

II OSK 1313/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego