Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Zagranicznych X

II SAB/Wa 251/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

V SA/Wa 1826/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie odmowy rejestracji umów zawartych w ramach dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej

VI SA/Wa 909/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie opinii dotyczącej wydania zezwolenia globalnego na wykonywanie usługi pośrednictwa w eksporcie towarów o znaczeniu strategicznym

IV SA/Wa 397/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie umorzenia postępowania.