Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II GSK 170/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

II GZ 94/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w przedmiocie cofnięcia licencji przewozowej na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rze...