Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I SA/Wa 3191/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II OSK 3042/12 - Wyrok NSA z 2014-05-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu

I SA/Wa 1164/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1475/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2533/12 - Wyrok NSA z 2014-05-09

Skarga o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SA/Wa 2730/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I OSK 2752/12 - Wyrok NSA z 2014-05-27

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w Warszawie sygn. akt I SA 1240/00

I SAB/Wa 672/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku

I SAB/Wa 671/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OSK 2897/12 - Wyrok NSA z 2014-05-22

Skargi kasacyjne Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad od wyroków WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Miasta R. i Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za zajęcie ...
1   Następne >   +2   +5   8