Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OSK 815/09 - Wyrok NSA z 2009-08-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Człuchowie w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2261/13 - Wyrok NSA z 2015-04-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w C. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 359/21 - Wyrok NSA z 2021-10-14

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, komunikację i zieleń obejmującego Stare Miasto z otaczającym śródmieściem w Człuchowie 1.