Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

I OSK 1798/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania tych opłat