Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II OZ 19/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży , [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania...

II OZ 391/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-12

Zażalenie na postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Nr [...] w przedmiocie dopłat wyrównawczych do gruntów rolnych

II OZ 1197/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-08

Zażalenie na skargę i aktami administracyjnymi

II OZ 20/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2004

II OZ 495/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zambrowie w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II OZ 36/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wyjaśnień w sprawie wniosku o przyznanie płatnośc...